911proxy

911Chính sách hoàn trả proxy

Giới thiệu

Tài liệu này phác thảo chính sách hoàn trả cho 911Proxy, một dịch vụ được cung cấp bởi công ty công nghệ mạng Shengtian, Limited. Khách hàng được khuyến khích xem xét kỹ chính sách này trước khi tham gia các dịch vụ của 911Proxy, truy cập tại https://www.911proxy.com.

Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp phát sinh từ việc khách hàng tiếp cận dịch vụ 911Proxy hoặc sử dụng hệ thống sẽ được giải quyết theo các thủ tục giải quyết tiếp theo:

Khách hàng trải qua thử thách với hệ thống được khuyến khích tiếp cận hỗ trợ khách hàng của 911Proxy qua thư điện tử tại [email protected]. Hỗ trợ khách hàng sẵn sàng để hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến hoàn tiền, hủy hoặc bồi hoàn. Cần lưu ý rằng, vì lý do bảo mật, tất cả các tương tác hỗ trợ khách hàng đều được ghi lại.

Tính chất vô hình của các sản phẩm

911Proxy.com cung cấp các mục vô hình và không thể hủy bỏ. Khi một đơn đặt hàng được đặt và sản phẩm được gửi đi, hoàn tiền sẽ không được ban hành. Khách hàng chịu trách nhiệm hiểu điều kiện này khi thực hiện mua hàng trên trang web.

Hoàn cảnh có thể chuộc lại

Hoàn tiền sẽ không được cấp cho các dịch vụ được trả tiền không phù hợp với các tính năng của sản phẩm. Tất cả các khoản thanh toán được coi là cuối cùng. 911Proxy dành riêng cho việc hỗ trợ khách hàng trải qua các vấn đề với proxy hoặc phần mềm.

Các hoạt động không hoàn lại

Hoàn tiền lại không áp dụng trong các tình huống sau:

   1. Dữ liệu không đầy đủ hoặc không nhất quán do khách hàng cung cấp trong quá trình đăng ký.

   2. Tài khoản khách hàng bị đóng băng hoặc đình chỉ do các hoạt động bất hợp pháp.

   3. Vi phạm các nghĩa vụ của khách hàng về việc sử dụng được chấp nhận của hệ thống hoặc dịch vụ, như được định nghĩa trong điều khoản sử dụng.

   4. Khách hàng bắt đầu truyền hoặc nhận dữ liệu thông qua hệ thống khi mua các gói thông qua bảng điều khiển khách hàng.

   5. Chất lượng dịch vụ được cung cấp phù hợp với các điều kiện được quy định trong thỏa thuận cấp dịch vụ.

   6. Kế hoạch mua hàng đã hết hạn.

   7. Chất lượng kết nối và tốc độ hạn chế tùy thuộc vào khả năng của các bên thứ ba vượt quá kiểm soát của 911Proxy. 911Proxy không đảm bảo chất lượng kết nối Internet được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet của bên thứ ba. Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tham số tốc độ kết nối được coi là không hoàn lại được.

   8. Từ chối phần mềm của phía khách hàng. 911Proxy không chịu trách nhiệm về khả năng tương thích của phần mềm khách với hệ thống, vì khách hàng có thể sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc độc quyền để truy cập hoặc sử dụng hệ thống.

Về vận chuyển trả lại

Vì 911Proxy.com cung cấp một sản phẩm vô hình không có phí vận chuyển liên quan, yêu cầu hoàn tiền vận chuyển không được áp dụng.